Kursoversikt

kursoversiktDet finnes mange forskjellige tilbydere av kurs, både gjennom tradisjonelle institusjoner som universiteter og høyskoler, så vel som private selskaper.

Man kan ta kurs innen det meste, og noen er til og med helt gratis. Fra de store aktørene, som vi skal gå nærmere inn på, til smånettaktører. For å ta noen kontraster i eksempler på hva du kan bli med på kan vi nevne casinokurs hos nettstedet Casinoer.com, strikkekurs hos forskjellige bloggere, kursing i friluftsliv, skriving, bruk av Word og andre programmer og mye, mye annet. Mange av disse kursene koster ikke en eneste krone og du kan få en stor oversikt hos Kursagenten.no.

Nedenfor får du en oversikt over de største og viktigste aktørene.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet, eller Studieforbundets Folkeuniversitet som det offisielt heter, er en av Norges største tilbydere av kurs, og har et bredt spekter av tilbud. Det er en organisasjon som har sine røtter helt tilbake til 1864, og er en ideell stiftelse. Det primære formålet til organisasjonen er å fremme læring og kunnskap. De tilbyr kurs over hele landet, og i 2010 var de delaktig i over 12 000 kurs som hadde over 165 000 deltagere.

Kurs som tilbys er alt fra forskjellige språk og teorikurs, til kurs for yrkesrettede fag. De fleste kursene er også åpen for alle, og få kurs krever noe form for forkunnskaper. Det arrangeres både fysiske kurs og nettstudier. Ønsker du å ta en fagskoleutdanning, som tilbys som blant annet nettstudier, er det noen fylker som gir tilskudd til en slik utdanning. Det betyr at du kan ta studiet nær sagt uten noe kostnader.

Universiteter og høyskoler

Det er ikke bare lengre utdanninger som tilbys rundt på norske universitet og høyskoler. Mindre kurs og undervisninger blir holdt regelmessig, og det på et vidt spenn av temaer. Hva som tilbys vil variere fra skole til skole. Er du ute etter kursing av noe slag kan du fint ta kontakt med din nærmeste institusjon for å finne ut hva som tilbys.

Folkehøyskole

Det er også naturlig å nevne folkehøyskoler sammen med tilbydere av kurs. Det er i dag 77 skoler rundt i landet som tilbyr ulike former for undervisning. De fleste varer i alt fra to dager til flere måneder og inntil ett år. De fleste kursene som arrangeres gjennom en folkehøyskole er eksamensfri, så det er ikke kurs man må bestå som er vanlig praksis på universiteter.

Både mindre kurs og lengre opphold på folkehøyskole blir delvis dekket av Statens Lånekasse gjennom stipend og studielån.

Coursera

Coursera er et internasjonalt utdanningselskap som faller under akronymet MOOCs (massive open online courses), og ble  startet av Andrew Ng og Daphne Koller fra Stanford sitt universitet i USA. Coursera samarbeider med flere forskjellige universiteter som gjør deler av kursene og utdanningstilbudet sitt tilgjengelig på nettet. Det tilbys alt fra fysikk, humane studier, medisin, biologi, matematikk og mer. I midten av 2014 rapporterte selskapet at de hadde over 10 millioner brukere fordelt på 839 kurs fra 114 institusjoner.

Nesten alle kursene er gratis og varer mellom seks til ti uker. Normalt blir det sendt en til to timer med forelesninger i uken til deltagerne, hvor oppgaver, spørmål og innleveringer også er inkludert. Egne forum blir satt opp for hvert kurs hvor diskusjon rundt relevante temaer og spørsmål rundt forelesningene kan bli stilt.

Det er verdt å notere seg at kursene som blir tilbudt på Coursera baserer seg på engelsk. Men om det ikke er noe problem vil Coursera være en flott måle å videreutvikle sin kunnskap innen et tema man har interesse for, eller fordype seg i ett nytt.