Kurs på nett

kurs på nettKursing og utdanning på nett øker stadig i popularitet. Årlig på verdensbasis er det flere millioner mennesker som enten helt eller delvis velge å ta utdanningen sin over nettet, og det begynner å bli den mest populære måten å ta en høyere utdanning på. En tidligere skepsis til utdanning og kursing på internett er også begynt å forsvinne. Det begynner å bli klart at det er en minst like effektivt måte å lære på som den tradisjonelle klasseroms og forelesningsundervisningen.

Her er noen av de største fordelene med kurs og utdanning på nett:

Stort og variert utvalg

Med alt fra tradisjonell flerårige universitetsutdanning til mindre kurs, er det et bredt spekter av valg tilgjengelig. Det betyr at nesten uavhengig av hva man ønsker å studere, så vil det finnes tilgjengelige kurs. Det er også mulig på lik linje med tradisjonell høyere utdanning å få godkjente akademiske titler og kursbevis.

Rimelig

Å studere på nett er som regel et rimeligere alternativ til vanlig fysisk skolegang eller kursing. Ofte er det ikke behov for å kjøpe bøker da alt av innhold er tilgjengelig gratis, og kostnader til transport er også noe som unngås. Studier som vanligvis ville vært gjort hos dyre private selskaper eller institusjoner er nå ofte tilgjengelig helt gratis eller til reduserte priser på nett.

Mer komfortabelt læremiljø

Siden man ikke plikter seg til noe fysisk oppmøtested, blir det å lære en mer komfortabel opplevelse. En trenger ikke tenke på transport, oppmøtetider, eller problemer med prioriteringer dersom noe skulle dukke opp. Alt av oppgaver og materiale blir sendt på nettet, og eventuelle oppgaver leveres elektronisk. Det kan kanskje kreve noe mer selvdisiplin å disponere og strukturere all tid selv, men for mange er det befriende og noe som gjør det lettere og mer morsomt å lære.

Fleksibelt

Som vi akkurat var inne på er en av de største fordelene fleksibiliteten med å ta kurs på nett. Du planlegger dagen selv, i stedet for at den blir planlagt for deg med faste tider undervisningen skjer. Det betyr at du selv kan studere når energien er på topp, og du er mest årvåken og klar for å lære. Om det er på morgenen eller seint om natten spiller ingen rolle. Alt av materialet som skal studeres er tilgjengelig konstant. Spesielt for mennesker som må kombinere en fulltidsjobb eller familie, er det å kunne ta kurs på internett en veldig praktisk ordning.

Mer åpen diskusjon og enklere å konsentrere seg

Det er fortsatt noe omstridt hvor mye en som følger et kurs eller utdanning på nett deltar aktivt i samtaler og diskusjon, kontra et tradisjonelt fysisk læremiljø. Men for mange av en mer beskjeden karakter så er det ofte enklere å kunne kommunisere skriftlig og gjennom chat-funksjoner. Så det vil igjen føre til en bredere diskusjon enn hva som er vanlig i et klasserom.

Det å studere alene på en selvvalgt plass hvor man er komfortabel, kan for enkelte også føre til bedre konsentrasjon. Med flere personen sammen i et lite areal oppstår det ofte distraksjoner som går utover fokuset.

Utvikle bedre jobbmuligheter

Tidligere var det mer vanlig å måtte ta en pause fra en heltidsjobb dersom ønsket var å videreutdanne seg, eller fordype seg i et emne. Men med kursing og utdanning på nett, og den fleksibiliteten det gir, kan en kombinasjon med jobb og kurs lettere håndteres. Er man også utenfor arbeidsmarkedet en periode, kan det som tidligere ville vært ett “hull” i CV-en, bli tettet med å bruke tiden på studier og kursing.